Arbejdsdag i VA 4 række

Børn og voksne i VA 4. række i Albertslund udvikler deres grønne områder sammen med en kreds af professionelle. Arbejdet er forankret i beboernes idéer, ønsker og behov, og både børn og voksne bidrager med det, de kan.

På forårets plantedag blev områdets nye blomstereng anlagt, og beboere plantede krydderurter og frugttræer. Tine har faciliteret arbejdet siden 2015.