Praxis21 arbejder
antropologisk
med sociale og kulturelle
problemstillinger

Vidensproduktion, der synliggør menneskers ressourcer og vilkår og udvikler nye løsninger

Praxis21 tilbyder

Undersøgelser og projekter

Jeg undersøger fællesskaber og producerer viden om, hvorfor mennesker handler, som de gør

Metodeudvikling og evaluering

Jeg bruger den nye viden til at udvikle metoder og evaluere, hvad der virker og hvorfor

Formidling og sparring

Jeg formidler min viden til et bredt publikum i workshops og sparringsforløb.

Om Praxis21

Praxis21 arbejder med sociale og kulturelle problemstillinger.

Tine Sønderby er hovedkraften bag, og hun samarbejder med kunder, virksomheder og andre selvstændige i Praxis21’s netværk om opgaveløsning. I fællesskab producerer vi viden, der synliggør menneskers ressourcer og vilkår, og udvikler nye løsninger. Ambitionen er at være med til at bygge bro mellem forskellige miljøer – mellem grupper af borgere eller mellem borgere og institutioner.

Samarbejdspartnere siger:

Udvalgte cases

Praxis21 leverer dybdegående antropologisk viden og konstruktive løsninger.

Vil du vide mere?

Kontakt mig og lad os diskutere muligheden for et samarbejde.

Tlf.: 27140304
Mail: ts@p-21.dk