Spil Med!

Inspiration til at styrke amatørkulturforeningerne og skabe mere plads til ensomme unge

2023
Kunde: Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Om projektet

Amatørkulturforeninger er fulde af mennesker, som er passionerede omkring deres interesse. For mange sker der noget magisk, når de synger eller spiller musik og teater sammen med andre, og der kan opstå en dyb samhørighed. “Spil med!” er et projekt, som skal ruste foreningerne, så flere børn og unge får glæde af dette kreative fællesskab. Der er mange i den målgruppe, som skal hjælpes på vej af praktiske tiltag; der skal fjernes forhindringer på deres vej og bygges broer, for at de kan nå frem til foreningerne og får lyst til at blive der.

Rapporten, du kan læse nedenfor, giver anvisninger til, hvordan man kan tiltrække flere børn og unge – også dem, der føler sig ensomme eller mistrives – til amatørkulturen. Den giver også inspiration til, hvordan man kan give dem lyst til at blive der ved at styrke den organisatoriske og sociale indsats.

Foto her på siden af Andreas Bro, Axel Gadegaard, Helsingør Pigegarde og Ole Ramsing. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Trygfonden

Kunden siger:

“Tine Sønderby har arbejdet for AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – i forbindelse med gennemførelsen af projektet ”Spil med!”, der handlede om at udvikle redskaber til amatørforeningernes arbejde med at inddrage børn og unge – særligt ensomme børn og unge.

Tine gik ind i projektet med stor samarbejdsvillighed og rummelighed funderet i hendes omfattende erfaring fra antropologien, mens hun samtidig udviste et stort engagement og forståelse for det amatørkulturelle felt. Jeg kan derfor på det kraftigste anbefale Tine både i forhold til at udvikle og gennemføre projekter med sigte på børn og unge, frivillighed og foreningsliv, men ikke mindst også i forhold til at formidle projekterfaringerne i en tilgængelig og levende form, så de ikke bare ender i en skuffe.”

Susan Fazarkerley, sekretariatsleder for AKKS

 

 

 

 

Download