Projektmageri – med “Den Generøse Organisation” som afsæt

Organisatoriske og lavpraktiske redskaber til at afvikle kulturarrangementer i samarbejde med unge

2016 – 2017
Kunde: Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, Slots-og Kulturstyrelsen

Om projektet

“Den Generøse Organisation” er en model for projektorganisation. Modellen er udviklet til kulturprojekter, der skabes sammen med unge mennesker, men kan også bruges på andre områder. Modellen hviler på tanken om, at det kan betale sig at være tillidsfuld og generøs, fordi det skaber det bedste udgangspunkt for udvikling af mennesker og projekter og udveksling af ideer. Den organisatoriske model suppleres i publikationen af lavpraktiske redskaber til at afvikle kulturevents i samarbejde med unge.

“Den Generøse Organisation” er udviklet i forbindelse med Kulturregion Fyns Projektmagerforløb, hvor unge skaber kulturprojekter i samarbejde med aktører fra Fyn og øerne. Fotos: Kim Sørensen, Hans Kristian Hannibal-Bach og Elias Robusto Levorson

Tine har undervist på forløbet i halvandet år, samtidig med hun var antropolog på feltarbejde. Hun observerede dynamikker og afholdt uformelle interviews og disse data dannede grundlag for refleksioner med projektlederen Cecilia de Jong. Vi udviklede i fællesskab en undersøgende, afprøvende arbejdsform, hvor vi løbende brugte indsigter til at justere projektets tilgange og metoder. Dette dannede basis for best practice kataloget, som Tine har skrevet, og som desuden er blevet kvalificeret af deltagerne i Projektmagerforløbet.

Nedenfor kan du læse kataloget i sin helhed eller de tre underkataloget, som behandler erfaringer fra projektet og giver redskaber til arbejdet.

Kunden siger:

Tine Sønderby har været en inspirerende og pålidelig samarbejdspartner i flere af Kulturregion Fyns projekter for børn og unge.

Tine har med sin store erfaring bidraget til at justere projekterne, så de har opnået større relevans og effekt for målgruppen og samtidig været skarp på hvordan vi kunne justere, så vi handlede i overensstemmelse med projektets værdier. Hun har med sin gode indlevelsesevne formået at favne komplekse problemstillinger og balancere de mange behov, et regionalt projekt rummer.

Jeg kan stærkt anbefale Tine som samarbejdspartner i projekter, hvor værdier og social ansvarlighed er i fokus, da hun altid har stor respekt for den enkelte deltager og de sammenhænge hun indgår i.

Cecilia de Jong, projektleder og kulturkonsulent i Kulturregion Fyn

 

 

Download