Diskussionsoplæg om unge og frivillighed

Beboerdemokrater fra Boligkontoret Danmark holdt seminar om frivillighed. Tine holdt et diskussionsoplæg om samarbejdet med unge frivillige; det handlede om, hvordan man kan inddrage unge ved at tænke ressourceorienteret og arbejde dialogbaseret. Oplægget blev holdt med udgangspunkt i “Fællesskab, Shawarma og Mighty Bulls – om inddragelse af unge et alment boligområde.”