Forelæsning hos DemokraCity på Arkitektskolen i Århus

Tine holdt forelæsning om borgerinddragelse på DemokraCity. Studio DemokraCity er et studio på kandidat niveau på Arkitektskolen Aarhus, der indgår i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Samarbejdet bygger på konceptet DemokraCity™ udviklet af Jes Vagnby og handler om demokrati og byudvikling med borgernes medskaben.

De arkitektstuderende lærer en helhedsorienteret tilgang til arkitektur, samarbejder og procesdesign i tæt dialog med borgere og kommunalt ansatte om byudviklingsprojekter.