Robuste lokalmiljøer via beboerinddragelse og opbygning af social kapital – workshop

KAB og Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus holdt seminar for deres medarbejdere. Tine holdt workshop sammen med Thomas Nielsen fra Fredensborg Kommune om robuste lokalmiljøer. Fokuspunktet var, hvordan beboernes arbejde med udearealer kan være med til styrke fællesskaberne og opbygge social kapital.