Sundhedsfremme i almene boligområder for Vordingborg Kommune

Tine holdt oplæg for ansatte i Vordingborg kommune om projektet “Sundhedsfremme i almene boligområder i Vordingborg Kommune”.

Oplægget var afslutningen på en undersøgelse, Praxis21 havde lavet for kommunen. Undersøgelsen afdækkede potentialer for at styrke sundhed i udvalgte dele af kommunen, blandt andet ved at arbejde ressourcebaseret og inddrage lokalsamfundsanalyser