Naboskab, konflikt og dialog

Undersøgelse af nabokonflikter og et redskab til at skabe dialog og sætte sig i sin nabos sted.

2012-2013
Kunde: KAB

Om projektet

”Vi er forskellige” er et redskab, som kan bruges til at tale om naboskab og nabokonflikter. Det beskriver naboskab set fra forskellige synsvinkler, og idéen er at gøre det lettere at sætte sig i sine naboers sted og se en eventuel konflikt fra deres vinkel. Dialogredskabet er udarbejdet af Praxis21 og var en del af boligselskabet KAB’s projekt om naboskab og nabokonflikter “En hånd til alle“.

Læs også undersøgelsen om naboskab, som ligger til grund for typologien. Den er udarbejdet af Praxis21 i samarbejde med KAB og belyser, hvilke konflikter beboere og ansatte oplever i boligområdet. 71 beboere og 15 ansatte blev interviewet om deres oplevelse af konflikter. De fortalte om alt fra uenigheder om husdyr over støj og utryghedsskabende adfærd.

Download