Seminar og udgivelse af “Projektmageri – med Den Generøse Organisation som afsæt”

Kataloget “Projektmageri- med Den Generøse Organisation som afsæt” blev lanceret til et seminar på Posten i Odense. Kataloget præsenterer blandt andet en ny model for projektorganisering, som hviler på tanken om, at tillid og generøsitet kan betale sig.

Modellen er udviklet ifm. Kulturregion Fyns Projektmagerforløb, som blandt andet afprøvede og udviklede tilgange og metoder til kulturprojekter, skabt sammen med unge. Kataloget er et resultat af to års arbejde, støttet af Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere her: Projektmageri – med “Den Generøse Organisation” som afsæt