Seminar om ungeinddragelse for KAB og Boligsocialnet

Boligsocialnet og KAB afholdt heldagsseminaret “Skab plads” om ungeinddragelse. Tine holdt foredrag og afholdt workshop, hvor de boligsociale medarbejdere arbejdede med dilemmaer fra deres arbejde.