Seminar om ungeinddragelse for Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark og Praxis21 arrangerede heldagsseminar for ansatte i kulturhuse. Deltagerne blev præsenteret for ungeinddragelsesmetoder, og de arbejdede med dilemmaer og potentialer fra deres egen hverdag.

Formålet var, at de fik viden med hjem, som de umiddelbart kunne omsætte, uanset om de var nybegyndere eller erfarne udi ungeinddragelse.