Workshop om naboskab for FSB

Boligorganisationen FSB satte fokus på naboskab og tryghed i et arrangement for beboervalgte og ansatte. P21 bidrog med en workshop om naboskab, som tog udgangspunkt i redskabet “Vi er forskellige” – et dialogredskab, Tine har udviklet for KAB. Se det her: Naboskab, konflikt og dialog

Redskabet præsenterer fire nabotyper og lægger op til dialog og forståelse på tværs af forskelligheder. Worshoppen tog udgangspunkt i deltagernes erfaringer og udfordringer med naboskab. Deltagerne fik også mulighed for at udvikle sociale aktiviteter, målrettet alle fire nabotyper.